Türk Borçlar Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri
Öğretide ve Uygulamada Büyün Yönleriyle İhtiyati Haciz

Özgeçmiş

1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, aynı Fakültede 1997 yılında yüksek lisans (master), 2004 yılında da Doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünün birer yıllık “Tahkim” ve “Ticaret Hukuku” programları ile Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bir yıllık “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programından mezun oldu.

1995 yılından itibaren Cumhuriyet savcısı ve hâkim olarak Türkiye’nin çeşitli yörelerinde çalışan Yazar’ın basımı yapılmış dokuz hukuk ve bir eğitim kitabı ile hukuk dergilerinde yayımlanmış 23 makalesi bulunmaktadır. Eğitim konusunda köşe yazarlığı yapmakta olup,  katıldığı çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda; çocuk suçluluğu, infaz sistemi, suç ve ceza, ceza infaz kurumlarında eğitim ile yetişkin eğitimine ilişkin bildiriler sunmuştur. Evli ve iki çocuk sahibi olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.