MAHPUS EĞİTİMİNDE STANDARTLAR SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? (2)

Standartlar sistemi, eşit ağırlıklı puan değeri olan üç ana konu üzerine inşa edilmiştir.
1-Sosyal ve kültürel çalışmalar (%33,3)
2-Meslekî eğitim kursları (%33,3)
3-Diğer eğitim ve öğretim faaliyetleri (%33,3)

Sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki standartlar nelerdir?

Standartlar sistemine göre, bir hükümlünün veya tutuklunun 3 aylık eğitim dönemi içerisinde; 2 konferans, 1 bilgi yarışması, 1 tiyatro, 1 konser, 1 münazara ve 1 anma törenine katılması gerekmektedir. Ayrıca merkezî yayın sistemi olan kurumlarda üç, olmayan kurumlarda ise 2 film veya belgesel izlemelidir.

Hükümlü ve tutukluların yetenekleri doğrultusunda sergi, müzik, folklor ve el sanatları gibi sosyal – kültürel faaliyetler sürekli düzenlenir. İstekli ve durumu uygun olan hükümlü ve tutukluların tamamının katılımı sağlanır.

Yukarıda belirtilen hedefe ulaşmak için kurumlarımızda gerçekleştirilmesi gereken sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısal standartları şunlardır:

Konferans, münazara, konser programları ve bilgi yarışmalarının standartları:

Hükümlü ve tutuklulara ayda en az bir defa konferans düzenlenir. Her konferansa mümkünse hükümlü ve tutukluların tamamının katılması sağlanır. Fizikî mekân yetersizliği veya güvenlik gibi nedenlerle hükümlü ve tutukluların tamamının katılımı sağlanamıyorsa en az %60’ının yararlandırılması ve gerekirse bu orana ulaşmak için konferansın hükümlü ve tutuklulara gruplar hâlinde verilmesi temin edilir.

Hükümlü ve tutuklulara ayda en az bir defa münazara düzenlenmelidir. Her münazaraya mümkün olduğunca farklı kişilerden oluşan kurum mevcudunun en az %30’unun katılması sağlanır.

Her üç aylık eğitim döneminde bir konser olmak üzere yılda en az dört kez konser düzenlenmelidir. Bu konserlerden 2’sinin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, diğer gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilmesi, diğer 2’sinin de yetenekli hükümlü ve tutuklulardan oluşturulacak müzik grubu veya korolarla yapılması önerilmektedir.

Gerekli yeterliliğe sahip hükümlü ve tutuklulardan gruplar oluşturularak, ayda en az bir defa bilgi yarışması düzenlenir. Her birine mümkün olduğunca farklı kişiler olmak üzere toplam mevcudun asgârî %30’unun katılması sağlanır.

Tören ve anma günleri, tiyatro, sinema ve merkezî yayın çalışmaları, DVD, VCD ve eğitim CD’lerinin kullanımı ile spor faaliyetlerinin standartları:

Resmî bayramlar, önemli günler ve haftaların tamamı için program hazırlanarak, söz konusu günün veya haftanın anlam ve önemi konusunda hükümlü ve tutukluların bilgilendirilmesi için gerektiğinde kurum dışından da katılım sağlanarak gerekli çalışmalar yapılır.

Üç aylık her eğitim döneminde en az bir gösterim yapılmak şartıyla yılda dört defa tiyatro sahnelenir. Bunlardan 2’sinin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, diğer gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilmesi, 2’sinin de yetenekli hükümlü ve tutuklulardan oluşturulacak tiyatro grupları ile yapılması önerilmektedir.

Hükümlü ve tutuklulara sinema salonunda her üç aylık eğitim döneminde en az üç film olmak üzere, ayda asgârî bir film gösterilir. Her bir gösterime hükümlü ve tutukluların tamamının, aksi hâlde mevcudun en az %60’ının katılması sağlanır. Amaçlanan sayıya ulaşmak için filmler gerektiğinde gruplar hâlinde izlettirilir.

Merkezî yayın sistemi olan kurumlarda; hazırlanan program dahilinde açık öğretim programları ders CD’lerinden eğitim öğretim yılı süresince hükümlü ve tutuklular yararlandırılır. Ayrıca eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunacak nitelikte olan belgeseller ayda en az bir defa izlettirilir. Merkezî yayın olmayan cezaevlerinde VCD/DVD kullanılarak aynı uygulama yapılmalıdır.

Hükümlü ve tutukluların yaş ve sağlık durumlarına uygun spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır.

Yabancı dil kursları, satranç-dama faaliyetlerinin standartlar:

Yabancı dil kursları, turizm merkezlerinde veya bu merkezlere yakın yerlerde uzun süreli olarak açıldığı takdirde iş ve meslek eğitimi kapsamında değerlendirilebilir. Bu nedenle yabancı dil kursu, genellikle sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında kabul edilmektedir.

Bütün hükümlü ve tutuklulara satranç veya dama oynama imkânı sağlanır. Turnuvalar düzenlenerek bu faaliyetlerin daha katılımcı ve eğitici geçmesi için gerekli önlemler alınır.