MAHPUS EĞİTİMİNDE STANDARTLAR SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? (3)

İş ve meslek eğitiminin standartları nelerdir?
Standartlar sistemine göre, mesleği olmayan sağlıklı bir hükümlünün veya tutuklunun 6 aylık eğitim dönemi içerisinde en az bir iş ve meslek eğitimi kursu bitirmesi gerekmektedir. Tutuklular için kısa süreli iş ve meslek kurslarının tercih edilmesi, kursu başarı ile tamamlayıp belgelerini almaları açısından önem taşımaktadır.
İş ve meslek eğitimi plânlanırken mevcut atölyelerin kullanılmasına ve uygulamalı eğitim yapılmasına özen gösterilmelidir.
2005 yılı sayısal hedefi olarak, yıl içinde hükümlü ve tutuklu   mevcudunun en az %80’inin iş ve meslek eğitimi alması öngörülmektedir. Örneğin: Kapasitesi 400 olan bir kurumda 2005 yılı içinde 320 kişiye iş ve meslek eğitimi verilmesi gerekmektedir.
Diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerinin standartları nelerdir?
Kütüphane faaliyetleri ve hazırlık kurslarının standartları
Kütüphane ve kitaplıklardan hükümlü ve tutukluların tamamı yararlandırılarak her birinin üç aylık eğitim döneminde en az 2 kitap okuması sağlanır.
Açık öğretim programlarına devam eden öğrenciler için  düzenlenecek sınavlara hazırlık kurslarına derslerinde başarısız olan bütün öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır.
Okuma-yazma kursları ile yetişkinler II. kademe eğitimi başarı kurslarının standartları
Okuma yazma bilmeyen hükümlü veya tutuklu bir kişi olsa bile okuma-yazma kursunun açılması zorunludur. Bu kurs için kursiyer sayısın en az 10 olması gerekmez.
Yetişkinler II. kademe eğitimi başarı kursunun açılması için en az 10 hükümlü ve tutuklunun bulunması gerekir. Ancak, uygulamada kursiyer sayısının 5’i geçmesi durumunda da millî eğitim il veya ilçe müdürlüğünün takdirine bağlı olarak bu kurslar açılabilmektedir. Kurslara katılabilecek durumda olan bütün hükümlü ve tutukluların katılması sağlanmalıdır.
Açık öğretim programlarının standartları
Sınav merkezi olan veya sınav merkezi olan kurumla aynı il merkezinde ya da ilçede bulunan ceza infaz kurumlarında, Açık İlköğretim Okuluna katılabilecek durumdaki hükümlülerin en az %30’unun, tutukluların da en az %l0’unun; Açık Öğretim Lisesine katılabilecek hükümlülerin en az %40’ının, tutukluların ise an az %l0’unun bu okullara kaydının yapılması ve sınavlara katılması temin edilmelidir.
Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına ise kurumda bulunan lise mezunu tutuklu ve hükümlülerin  %8’inin devam etmesi için tüm imkânlar kullanılmalıdır.
Sınav merkezi ile aynı ilçede veya il merkezinde bulunmayan ceza infaz kurumları için yukarıda belirtilen oranların yarısı oranında hükümlü ve tutuklunun bu okullara kayıtlarının yapılması ve sınavlara girmesi sağlanmalıdır.
Din eğitimi ve ahlâkî gelişimin standartları
Fakülte veya yüksek okul mezunu en az bir vaizin, temin edilemediği takdirde din ve ahlâk bilgisi öğretmeninin, istekli hükümlü ve tutuklulara haftada en az 2 saat din ve ahlâk bilgisi dersi vermesi sağlanır.
ÖSS sınavlarının standartları
ÖSS sınavına girmeye istekli olan hükümlü ve tutukluların tamamının katılımı sağlanır. Kurum idaresi hükümlü ve tutukluların bu sınava katılması için gerekli teşvik edici ve özendirici tedbirleri almak zorundadır.
Kurumdan sınava katılacak öğrenci sayısı; bir önceki yıl ceza infaz kurumlarından bu sınava katılan toplam hükümlü ve tutuklu sayısının, bu sınavlara katılabileceklere olan oranından aşağı olamaz. Bu yıl için oran %l5’dir.
Standartlar sisteminde kurumların dikkat etmesi gereken hususlar:
1- Ceza infaz kurumları kural olarak eğitim çizelgelerindeki bilgilere göre değerlendirildiğinden, bu çizelgelerin okunaklı ve tam olarak doldurulması, içerdiği bilgilerin birbiriyle çelişmemesi gerekmektedir.
2- Belirlenen standartların üzerinde hükümlü ve tutukluya eğitim verilmesi hâlinde, diğer şartlar da dikkate alınarak her ana konu için %30’u geçmemek üzere ek puan verilmektedir. Kurumun standartları üzerinde başarı göstermesi lehe değerlendirilmekte, fakat üç ana konudan (1-Sosyal kültürel faaliyet, 2- İş ve meslek eğitimi, 3- Diğer eğitim ve öğretim faaliyetleri) sadece birine yoğunlaşarak diğer alanları ihmal etmesi başarısız sayılmasına neden olmaktadır. Ayrıca bir kurumun iyi derece alması için her alandan 100 üzerinden en az 45 puan alması ve aritmetik ortalamasının da 60’ın üzerinde olması gerekir.
3- Sosyal ve kültürel etkinlikler yapılırken, güvenlik veya fizikî koşullar nedeniyle hükümlü ve tutukluların aynı anda bir araya getirilememesi hâlinde, bu faaliyetlerden gruplar hâlinde veya merkezi yayın aracılığıyla yararlandırılmaları sağlanmalıdır.
4- Gerçekleştirilemeyen çalışmaların mutlaka gerekçesinin yazılması, eğitim çizelgesinde hiçbir bölümün boş bırakılmaması gerekir.