YENİ İNFAZ KANUNUNA GÖRE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU EĞİTİMİ (2)

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır. İnfaz Kanunun 76’ncı maddesine göre, “Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı Continue reading

YENİ İNFAZ KANUNUNA GÖRE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU EĞİTİMİ (1)

Kanunda hükümlü ve tutuklu eğitimi infazın temel amaçlarından biri olarak vurgulanmıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (İnfaz Kanunu), hükümlü ve tutukluların eğitimi ve topluma kazandırılmasına büyük önem vermektedir. İnfaz Kanununun Continue reading

REHABİLİTASYON PROGRAMLARI BU YIL UYGULAMAYA GEÇİYOR

XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar cezanın hedefi; azap çektirilen, parçalanan, organları kopartılan, yüzüne veya omzuna simgesel damga basılan, canlı veya ölü olarak teşhir edilen, kürek çektirilen, tekerlekle gerilen ve bu şekilde seyirlik unsur haline getirilen bedendi. XVIII. Yüzyılın sonlarıyla XIX. Continue reading

MAHPUS EĞİTİMİNDE STANDARTLAR SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? (2)

Standartlar sistemi, eşit ağırlıklı puan değeri olan üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. 1-Sosyal ve kültürel çalışmalar (%33,3) 2-Meslekî eğitim kursları (%33,3) 3-Diğer eğitim ve öğretim faaliyetleri (%33,3) Sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki standartlar nelerdir? Standartlar sistemine göre, bir hükümlünün veya Continue reading

MAHPUS EĞİTİMİNDE STANDARTLAR SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?

Toplam kalite anlayışına uygun olarak 2005 yılından itibaren uygulamaya giren standartlar sistemini anlatmak amacıyla bu çalışma hazırlanmış olup, standartlar sistemi tanıtılarak, yararları hakkında bilgi verile¬cektir. Standartlar sistemi nedir? Standartlar sistemi, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin sayı ve niteliklerinin her kurum için Continue reading

Sayı: 19, 20, 21, 22, Ekim, Kasım, Aralık 2003, Ocak 2004

İş Mevzuatındaki Değişikliklerin Kurumlarımıza Etkileri I. Giriş 26.5.2003 tarihinde TBMM’ce kabul edilerek 10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kaldırılarak önemli bir “temel yasa” değişikliği gerçekleştirilmiştir. 5.7.2003 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Continue reading

Sayı: 14, Mayıs 2003

Bundan önceki sayılarda “cezaevlerinin eğitim kurumları hâline dönüşmesi” idealine ulaşmak için yetişkin eğitimi açısından çok önem taşıyan “Yaşam boyu öğrenim” kavramının kalbinde, insana “nasıl öğreneceğini öğrenmesi” imkânını sağlama ve onu cesaretlendirme düşüncesi olduğunu vurgulamıştım. Avrupa Birliği metinlerinin, eğitim sürecinin kişi Continue reading

Sayı: 13, Nisan 2003

Bundan önceki beş sayıda “cezaevlerinin eğitim kurumları hâline dönüşmesi” idealine ulaşmak için yetişkin eğitimi açısından çok önem taşıyan “Yaşam boyu öğrenim” kavramının kalbinde, insana “nasıl öğreneceğini öğrenmesi” imkânını sağlama ve onu cesaretlendirme düşüncesi olduğunu vurgulamıştım. Ayrıca hükümlü ve tutuklular ile Continue reading

Sayı: 12, Mart 2003

Bundan önceki dört sayıda “cezaevlerinin eğitim kurumları hâline dönüşmesi” idealine ulaşmak için yetişkin eğitimi açısından çok önem taşıyan “Yaşam boyu öğrenim” kavramının kalbinde, insana “nasıl öğreneceğini öğrenmesi” imkânını sağlama ve onu cesaretlendirme düşüncesi olduğunu vurgulamıştım. Ayrıca hükümlü ve tutuklular ile Continue reading