Sayı: 11, Şubat 2003

Bundan önceki üç sayıda “cezaevlerinin eğitim kurumları hâline dönüşmesi” ideali ekseninde, yetişkin eğitimi açısından önemli bir rehber niteliğinde olan, Avrupa Birliği Komisyonunun hazırlattığı “Yaşam Boyu Öğrenimin Kalite Göstergeleri Üzerine Rapor” isimli çalışma belgesi üzerine açıklamalarda bulunarak “yaşam boyu öğrenim” kavramının Continue reading

Sayı: 9, Aralık 2002

Geçen sayıda, “cezaevlerinin eğitim kurumları hâline dönüşmesi” idealine ilişkin açıklamalarda bulunarak, yetişkin eğitimi açısından önemli bir rehber niteliğinde olan, Avrupa Birliği Komisyonunun hazırlattığı “Yaşam Boyu Öğrenimin Kalite Göstergeleri Üzerine Rapor” isimli çalışma belgesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Ayrıca “Yaşam Boyu Continue reading

Sayı 8, Yetişkin Eğitimi Açısından Personel ile Hükümlü ve Tutuklu Eğitimi Üzerine Düşünceler (1)

Kasım 2002 Bir ideal olarak, “cezaevlerinin eğitim kurumları hâline dönüşmesi” düşüncesi, hükümlü ve tutukluların kurumda kaldıkları sürecin tamamında, ihtiyaçlarına göre şekillenen öğrenim programlarına tâbi tutulmaları ile mümkündür. Bu düşüncenin bir şansının olması için kurumun müdüründen hizmetlisine kadar bütün cezaevi çalışanlarının Continue reading

Sayı 7, Cezaevi Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi (2)

Ekim 2002 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’ün 2. maddesi açısından cezaevi Cumhuriyet savcılığı görevinin bir denetim görevi olduğu sonucu çıkarılabilir. Fakat Tüzük’ün ve ceza infaz mevzuatının diğer maddelerinde, Cumhuriyet savcısına yönetime ilişkin görevler de Continue reading

Sayı 6, Cezaevi Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi (1)

Eylül 2002 Cumhuriyet savcılarının hem yargıyla ilgili hem de idarî görevleri vardır. Cumhuriyet savcılarının yargısal görevleri, suç işlenmesinden başlayarak kesin hükme ulaşılıncaya kadar geçen süreçte hazırlık soruşturmasını yapmak, dava açmak, yargılama sırasında iddia makamını temsil etmek ve kanunda açıkça öngörülen Continue reading

Sayı 5, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli

Ağustos 2002 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri sadece tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda cezaevi personelinin çalıştığı bir yerdir. Daha açık bir anlatımla tutuklu ve hükümlülerin yaşama koşulları, cezaevi personelinin çalışma koşullarıdır. Bu sıkı ilişki nedeniyle adil, Continue reading

Sayı: 4, Temmuz 2002

Geçen sayıdaki yazımızda eski hükümlülere tanınan haklar, onların işe yerleştirilmeleri, aynî ve nakdî olarak hangi şartlar altında yardım alabilecekleri ve Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Yazımızın ikinci ve son bölümünde ise bu hakların kullanılmasında eski hükümlülerin dikkat Continue reading

Sayı 3 ESKİ HÜKÜMLÜLERE TANINAN HAKLAR ve BUNLARIN KULLANILMASI (1)

Özgürlüğünden yoksun kalan kişilerin tahliye sonrasında topluma uyum sağlamaları, yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, üretken ve mutlu bir birey olarak sosyal yaşamda yer almaları, ancak kimseye muhtaç olmadan, geçimlerini çalışarak sürdürmeleriyle mümkündür. Çağdaş infaz anlayışı; tahliye olan kişilerin özgürlüklerine kavuştuklarında mağdur Continue reading

Sayı: 2, Mayıs 2002 İş Hukukunda “Eski Hükümlü” Tanımı

Eski hükümlüler bu sıfatları nedeniyle iş bulmakta ve buldukları işlere uyum sağlamakta genellikle zorluk çekmektedirler. Bu kişilerin eski hükümlülük dışında sosyal ve hukuki nitelikte başka engelleri de vardır. Dolayısıyla özel hukuksal yöntem ve kurumlarla korunmaları gerekir. Hükümlülerin sosyal ve kültürel Continue reading